Α΄Λυκείου | Τάξη Εισόδου

Μέσα από την οργανωμένη και αδιάλειπτη εκπαιδευτική διαδικασία ο μαθητής εξοικειώνεται με τις απαιτήσεις του Νέου Λυκείου επιτυγχάνοντας στις τελικές εξετάσεις το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα.

Στον Ακάδημο από πολύ νωρίς δημιουργούμε τις κατάλληλες συνθήκες, που παρέχουν στους μαθητές τη δυνατότητα:

  • Να επιλύουν προβλήματα αυτενεργώντας αλλά και με τη βοήθειά μας
  • Να αξιοποιούν παραγωγικά τον χρόνο τους
  • Να επιτυγχάνουν στόχους γνωστικούς μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες
  • Να επιλέγουν πρόγραμμα που τοποθετείται σε 3 ή 4 ημέρες
  • Να συμμετέχουν σε 7μελή ομοιογενή τμήματα, δια ζώσης ή εξ αποστάσεως
  • Να παρακολουθούν μαθήματα με ενιαία ώρα 60΄λεπτών, σε ένα πρόγραμμα σπουδών προσαρμοσμένο στις ανάγκες της εποχής

Χειμερινό Πρόγραμμα Α΄ Λυκείου

Θετικές και τεχνολογικές σπουδές

Μαθήματα ΠυλώνεςΏρες
Έκθεση/Λογοτεχνία2(120΄)
Άλγεβρα2(120΄)
Σύνολο4(240΄)
Προαιρετικά ΜαθήματαΏρες
Φυσική2(120΄)
Χημεία2(120΄)
Αρχαία1(60΄)
Γεωμετρία1(60΄)
Σύνολο10 (600΄)

*Οι 10 ώρες την εβδομάδα στον Ακάδημο αντιστοιχούν σε 600 λεπτά μαθήματος σε αντίθεση με τα κλασικά Φροντιστήρια που οι 10 ώρες αντιστοιχούν σε 450 λεπτά.

Θερινό Πρόγραμμα Γ΄Γυμνασίου προς Α΄Λυκείου

Τα Φροντιστήρια Ακάδημος δεν προτείνουν πρόγραμμα θερινής προετοιμασίας για τα παιδιά που τελειώνουν τη Γ΄Γυμνασίου, διότι είναι πλεονασμός. Έχουμε όλο το φυσικό χρόνο που χρειαζόμαστε, για να ετοιμάσουμε επαρκώς τα παιδιά σας και για το Σχολείο και για τα Πανεπιστήμια.