Β΄Λυκείου | Σε τροχιά εξετάσεων

Η Β΄ Λυκείου λειτουργεί προπαρασκευαστικά για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις καθώς είναι μια τάξη βαθμιαίας εμβάθυνσης στη γνώση. Στόχος είναι η εμπέδωση ενός πιο συστηματικού τρόπου σκέψης και η δυνατότητα στον μαθητή να καλύψει εκπαιδευτικές ελλείψεις προηγούμενων ετών.

Στον Ακάδημο επιδιώκουμε:

  • Να οργανώσουμε τη διδασκαλία και την εμπέδωση της ύλης με βάση τα προγράμματα σπουδών
  • Να δημιουργήσουμε τις ικανές συνθήκες για την σωστή προετοιμασία και έγκαιρη επανάληψη
  • Να βοηθήσουμε τον μαθητή να διαμορφώσει συνείδηση «επαγγελματία» υποψηφίου
  • Να προσφέρουμε πρόγραμμα που τοποθετείται σε 3 ή 4 ημέρες
  • Να παρέχουμε 7μελή ομοιογενή τμήματα, δια ζώσης ή εξ αποστάσεως
  • Να προσφέρουμε ένα πρόγραμμα σπουδών με ενιαία ώρα 60΄λεπτών, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της εποχής

Χειμερινό Πρόγραμμα B΄ Λυκείου

Θετικές και τεχνολογικές σπουδές

Μαθήματα Υποχρεωτικής ΦοίτησηςΏρες
Έκθεση/Λογοτεχνία2(120΄)
Άλγεβρα Β΄Λυκ.3(180΄)
Φυσική Β΄- Γ΄Λυκ.2(120΄)
Χημεία Β΄- Γ΄Λυκ.2(120΄)
Μαθηματικά Γ΄Λυκ.1(60΄)
Σύνολο10(600΄)
Μαθήματα Προαιρετικής ΦοίτησηςΏρες
Μαθηματικά Προσ. Β΄1(60΄)
Φυσική Προσ. Β΄1(60΄)

*Οι 10 ώρες την εβδομάδα στον Ακάδημο αντιστοιχούν σε 600 λεπτά μαθήματος. Τα περισσότερα Φροντιστήρια κάνουν για το Θετικών Σπουδών Β΄ Λυκ. ένα πρόγραμμα 11 ωρών με 45λεπτο μάθημα, άρα 495 λεπτά μαθήματος ανά εβδομάδα.

Οικονομίας & Πληροφορικής

Μαθήματα Υποχρεωτικής ΦοίτησηςΏρες
Έκθεση/Λογοτεχνία2(120΄)
Άλγεβρα Β΄Λυκ.3(180΄)
Μαθηματικά Γ΄Λυκ.1(60΄)
ΑΟΘ Γ΄Λυκ.1(60΄)
Πληροφορική Γ΄Λυκ.1(60΄)
Σύνολο8(480΄)*
Μάθημα Προαιρετικής ΦοίτησηςΏρες
Μαθηματικά Προσ. Β΄1(60΄)
Φυσική Προσ. Β΄1(60΄)

*Οι 8 ώρες την εβδομάδα στον Ακάδημο αντιστοιχούν σε 480 λεπτά μαθήματος. Τα περισσότερα Φροντιστήρια κάνουν για το Οικονομίας Β΄ Λυκ. ένα πρόγραμμα 9 ωρών με 45λεπτο μάθημα, άρα 405 λεπτά μαθήματος ανά εβδομάδα.

Υγείας & Ζωής

Μαθήματα Υποχρεωτικής ΦοίτησηςΏρες
Έκθεση/Λογοτεχνία2(120΄)
Φυσική Β΄- Γ΄ Λυκ.2(120΄)
Χημεία Β΄- Γ΄ Λυκ.2(120΄)
Βιολογία Β΄- Γ΄ Λυκ.2(120΄)
Σύνολο8(480΄)*
Μάθημα Προαιρετικής ΦοίτησηςΏρες
Άλγεβρα Β΄ Λυκ.2(120΄)
Μαθηματικά Προσ. Β΄1(60΄)
Φυσική Προσ. Β΄1(60΄)

*Οι 8 ώρες την εβδομάδα στον Ακάδημο αντιστοιχούν σε 480 λεπτά μαθήματος. Τα περισσότερα Φροντιστήρια κάνουν για το Υγείας Β΄ Λυκ. ένα πρόγραμμα 9 ωρών με 45λεπτο μάθημα, άρα 405 λεπτά μαθήματος ανά εβδομάδα.

Θερινή Προετοιμασία Α΄ προς Β΄ Λυκείου

Θετικές και τεχνολογικές σπουδές

Υποχρεωτικά ΜαθήματαΏρες
Έκθεση/Λογοτεχνία2(120΄)
Άλγεβρα Β΄Λυκ.2(120΄)
Σύνολο4(240΄)*

*Οι 4 ώρες την εβδομάδα στον Ακάδημο αντιστοιχούν σε 240 λεπτά μαθήματος. Τα περισσότερα Φροντιστήρια κάνουν στη θερινή προετοιμασία μεγάλα προγράμματα με πολλές ώρες και πολλά μαθήματα. Εμείς στον Ακάδημο έχουμε τη φιλοσοφία ότι πρέπει να εστιάζουμε και να εμβαθύνουμε στα βασικά μαθήματα. Βάζουμε τα παιδιά στο πνεύμα των τμημάτων της Β' & Γ' Λυκείου και λειτουργούμε με ενιαία ώρα μαθήματος 60 λεπτών που δίνει συνοχή στο μάθημα και δεν κουράζει τα παιδιά.

Οικονομίας & Πληροφορικής

Υποχρεωτικά ΜαθήματαΏρες
Έκθεση/Λογοτεχνία2(120΄)
Άλγεβρα Β΄Λυκ.2(120΄)
Σύνολο4(240΄)*

*Οι 4 ώρες την εβδομάδα στον Ακάδημο αντιστοιχούν σε 240 λεπτά μαθήματος. Τα περισσότερα Φροντιστήρια κάνουν στη θερινή προετοιμασία μεγάλα προγράμματα με πολλές ώρες και πολλά μαθήματα. Εμείς στον Ακάδημο έχουμε τη φιλοσοφία ότι πρέπει να εστιάζουμε και να εμβαθύνουμε στα βασικά μαθήματα. Βάζουμε τα παιδιά στο πνεύμα των τμημάτων της Β' & Γ' Λυκείου και λειτουργούμε με ενιαία ώρα μαθήματος 60 λεπτών που δίνει συνοχή στο μάθημα και δεν κουράζει τα παιδιά.

Υγείας & Ζωής

Υποχρεωτικά ΜαθήματαΏρες
Έκθεση/Λογοτεχνία2(120΄)
Προαιρετικά ΜαθήματαΏρες
Άλγεβρα Β΄Λυκ.2(120΄)
Σύνολο4(240΄)*

*Οι 4 ώρες την εβδομάδα στον Ακάδημο αντιστοιχούν σε 240 λεπτά μαθήματος. Τα περισσότερα Φροντιστήρια κάνουν στη θερινή προετοιμασία μεγάλα προγράμματα με πολλές ώρες και πολλά μαθήματα. Εμείς στον Ακάδημο έχουμε τη φιλοσοφία ότι πρέπει να εστιάζουμε και να εμβαθύνουμε στα βασικά μαθήματα. Βάζουμε τα παιδιά στο πνεύμα των τμημάτων της Β' & Γ' Λυκείου και λειτουργούμε με ενιαία ώρα μαθήματος 60 λεπτών που δίνει συνοχή στο μάθημα και δεν κουράζει τα παιδιά.