Πρόγραμμα σπουδών Γ΄Λυκείου | Τελική Ευθεία

Η Γ΄ Λυκείου χαρακτηρίζεται ως τάξη εντατικοποίησης της προετοιμασίας για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Έχοντας αυτήν τη φιλοσοφία:

  • Φροντίζουμε για την έγκαιρη κάλυψη της ύλης έχοντας έναν αυστηρό χρονοπρογραμματισμό
  • Συστήνουμε προσωπικό πρόγραμμα μελέτης λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κάθε παιδιού ξεχωριστά και παρακολουθούμε τη λειτουργία του, ώστε αν χρειαστεί να επανακαθορίσουμε τους χρόνους και τις συνθήκες μελέτης
  • Μεριμνούμε για την εμπέδωση της ύλης μέσα από συνεχείς επαναλήψεις
  • Δίνουμε τη δυνατότητα στους μαθητές να ελέγχουν την πρόοδό τους μέσα από τα σταθμισμένα διαγωνίσματά μας δίνοντάς τους και δεύτερη ευκαιρία, εφόσον χρειαστεί
  • Φέρνουμε σε επαφή μέσα από τις ανοιχτές ημερίδες επαγγελματικού προσανατολισμού, τους μαθητές με τα επιμέρους Πανεπιστημιακά τμήματα με σκοπό να διευκολύνουμε την τελική επιλογή τους
 

 

 

Η Γ’ Λυκείου αποτελεί την Τάξη Τελικής Προετοιμασίας για τις Πανελλαδικές εξετάσεις. Οι μαθητές ανάλογα την ομάδα προσανατολισμού και το επιστημονικό πεδίο που θα επιλέξουν ακολουθούν ένα πλήρες πρόγραμμα σπουδών.

  • Το πρόγραμμα Θερινών τοποθετείται σε 3 ημέρες (Τρίτη πρωί -Τετάρτη απόγευμα & Παρασκευή πρωί)
  • Το πρόγραμμα Χειμερινών τοποθετείται σε 3 ή 4 ημέρες (Δευτέρα-Τρίτη-Πέμπτη) ή (Δευτέρα-Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη)
  • 7μελή ομοιογενή τμήματα, δια ζώσης ή εξ αποστάσεως
  • Με ενιαία ώρα 60΄λεπτών, σε ένα πρόγραμμα σπουδών προσαρμοσμένο στις ανάγκες της εποχής

Χειμερινό Πρόγραμμα Γ΄ Λυκείου

Θετικές και τεχνολογικές σπουδές

ΜαθήματαΏρες
Έκθεση/Λογοτεχνία3(180΄)
Μαθηματικά4(240΄)
Φυσική3(180΄)
Χημεία3(180΄)
Σύνολο13*

*Οι 13 ώρες την εβδομάδα στον Ακάδημο αντιστοιχούν σε 780 λεπτά μαθήματος. Τα περισσότερα Φροντιστήρια κάνουν για την Θετική Γ΄ Λυκ. ένα πρόγραμμα 15 ωρών με 45λεπτο μάθημα, άρα 675 λεπτά μαθήματος ανά εβδομάδα.

Οικονομίας & Πληροφορικής

ΜαθήματαΏρες
Έκθεση/Λογοτεχνία3(180΄)
Μαθηματικά4(240΄)
Α.Ο.Θ.3(180΄)
Πληροφορική3(180΄)
Σύνολο11*

*Οι 11 ώρες την εβδομάδα στον Ακάδημο αντιστοιχούν σε 660 λεπτά μαθήματος. Τα περισσότερα Φροντιστήρια κάνουν για το Οικονομίας Γ΄ Λυκ. ένα πρόγραμμα 13 ωρών με 45λεπτο μάθημα, άρα 585 λεπτά μαθήματος ανά εβδομάδα.

Υγείας & Ζωής

ΜαθήματαΏρες
Έκθεση/Λογοτεχνία3(180΄)
Βιολογία3(180΄)
Φυσική3(180΄)
Χημεία3(180΄)
Σύνολο12*

*Οι 12 ώρες την εβδομάδα στον Ακάδημο αντιστοιχούν σε 720 λεπτά μαθήματος. Τα περισσότερα Φροντιστήρια κάνουν για το Υγείας Γ΄ Λυκ. ένα πρόγραμμα 15 ωρών με 45λεπτο μάθημα, άρα 675 λεπτά μαθήματος ανά εβδομάδα.

Θερινή Προετοιμασία Β΄ προς Γ΄ Λυκείου

Θετικές και τεχνολογικές σπουδές

ΜαθήματαΏρες
Έκθεση/Λογοτεχνία3(180΄)
Μαθηματικά4(240΄)
Φυσική3(180΄)
Χημεία3(180΄)
Σύνολο13*

*Στη θερινή προετοιμασία κάνουμε 7 εβδομάδες μάθημα. Οι 6 πρώτες γίνονται στο διάστημα Ιουνίου και Ιουλίου και η 7η την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου.

Οι 13 ώρες την εβδομάδα στον Ακάδημο και για 6 εβδομάδες αντιστοιχούν σε 4.680 λεπτά μαθήματος στη θερινή σεζόν. Τα περισσότερα Φροντιστήρια κάνουν για την Θετική Γ΄ Λυκ. ένα πρόγραμμα 16 ωρών με 45λεπτο μάθημα και για 5 εβδομάδες, άρα 3.600 λεπτά μαθήματος στη θερινή σεζόν.

Οικονομίας & Πληροφορικής

ΜαθήματαΏρες
Έκθεση/Λογοτεχνία3(180΄)
Μαθηματικά4(240΄)
Α.Ο.Θ.2(120΄)
Πληροφορική2(120΄)
Σύνολο11*

*Στη θερινή προετοιμασία κάνουμε 7 εβδομάδες μάθημα. Οι 6 πρώτες γίνονται στο διάστημα Ιουνίου και Ιουλίου και η 7η την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου.

Οι 11 ώρες την εβδομάδα στον Ακάδημο και για 6 εβδομάδες αντιστοιχούν σε 3.960 λεπτά μαθήματος στη θερινή σεζόν. Τα περισσότερα Φροντιστήρια κάνουν για το Οικονομίας Γ΄ Λυκ. ένα πρόγραμμα 15 ωρών με 45λεπτο μάθημα και για 5 εβδομάδες, άρα 3.375 λεπτά μαθήματος στη θερινή σεζόν.

Υγείας & Ζωής

ΜαθήματαΏρες
Έκθεση/Λογοτεχνία3(180΄)
Βιολογία3(180΄)
Φυσική3(180΄)
Χημεία3(180΄)
Σύνολο12*

*Στη θερινή προετοιμασία κάνουμε 7 εβδομάδες μάθημα. Οι 6 πρώτες γίνονται στο διάστημα Ιουνίου και Ιουλίου και η 7η την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου.

Οι 12 ώρες την εβδομάδα στον Ακάδημο και για 6 εβδομάδες αντιστοιχούν σε 4,320 λεπτά μαθήματος στη θερινή σεζόν. Τα περισσότερα Φροντιστήρια κάνουν για το Υγείας Γ΄ Λυκ. ένα πρόγραμμα 16 ωρών με 45λεπτο μάθημα και για 5 εβδομάδες, άρα 3.600 λεπτά μαθήματος στη θερινή σεζόν.